Dr. IKHWAN, SH,M.Ag
NIP. 197007181995031001
Pembina Utama Muda (IV/c)
Lektor Kepala Mata Kuliah Fiqh
Dra. DARMAIZA, M.Ag
NIP. 196505141994032003
Pembina Utama Muda (IV/c)
Lektor Kepala Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama
Dra. DARNI YUSNA , M.Pd
NIP. 195810121990032001
Pembina Tk.I (IV/b)
Lektor Kepala Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama
Drs. YELMI ERI FARDIUS, M.Ag
NIP. 195706121992031002
Pembina (IV/a)
Lektor Kepala Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Islam
Drs. MAKHSUS, M.Ag
NIP. 195901011990011001
Pembina (IV/a)
Lektor Kepala Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama
AYU RUSTRIANA RUSLI, M. Ag
NIP. 197204271996032001
Pembina (IV/a)
Lektor Kepala Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama
Dr. ANDRI ASHADI, M.Ag
NIP. 197210081999031003
Pembina (IV/a)
Lektor Kepala Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama
NURUS SHALIHIN, M.Si., Ph.D
NIP. 196911192003121001
Penata Tk. I (III/d)
Lektor Kepala Mata Kuliah Sosiologi
FAISAL, M.Ag
NIP. 196901201997031002
Penata Tk. I (III/d)
Lektor Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama
Dr. SEFRIYONO S.Ag, M.Pd
NIP. 197012302006041007
Penata Tk. I (III/d)
Lektor Mata Kuliah Sosiologi Agama
Dr. JUNIZAR SURATMAN, M.Ag
SUSILAWATI, M.Pd
SULTHAN AHMAD, S.Ag, M.Pd
NIP. 197310012007101008
Penata Tk. I (III/d)
Lektor Mata Kuliah Antropologi Agama
DWI WAHYUNI, M.Ag
NIP. 199303192019031008
Penata Muda Tk. I (III/b)
Calon Dosen Mata Kuliah Studi Agama-Agama